Изграждане на CSR стратегия в синхрон с ценностите и културата на организацията


Онлайн среща на Alive@Work общността с гост-експерт Десислава Рангелова

28 октомври, четвъртък, 16.00 - 17.00 ч., Zoom


Изграждане на CSR стратегия в синхрон с ценностите и културата на организацията


Онлайн среща на Alive@Work общността с гост-експерт Десислава Рангелова

28 октомври, четвъртък, 16.00 - 17.00 ч., Zoom


В първата среща на Alive@Work общността за сезон 2021-2022 ще говорим по темата за изграждането на корпоративна социална отговорност (CSR)  отвътре навън.  

Нашият гост и експерт в областта на CSR ще бъде Десислава Рангелова.  

Корпоративната социална отговорност е тема, която вълнува все повече компании. Все по-явно потребителите, служителите, инвеститорите и обществото търсят подкрепа в лицето на бизнеса за адресирането на обществено значими теми в локален и глобален мащаб. Компаниите, които днес предприемат смели и планирани стъпки в тази посока, се превръщат в отговорни и ангажирани корпоративни граждани, които решават реални социални, екологични и обществени проблеми.  

Устойчивата стратегия за корпоративна социална отговорност изисква в основата й да бъдат втъкани ценностите и визията за дългосрочно решаване на проблемите, с които компанията се ангажира. Важно е тя да се превърне в неизменна част от основните бизнес процеси и стратегия.  

Често обаче, действията, които компаниите предприемат са разнопосочни и не водят до желаната промяна, не увличат служителите и трудно може да бъде измерено реалното положително въздействие върху социалните, обществени и екологични проблеми, които компаниите избират да решават.

 
Очакваме ви на 28.10 от 16.00 до 17.00 ч. в онлайн срещата на Alive@Work общността с гост модератор Десислава Рангелова - CSR стратег и фасилитатор. По време на срещата ще дискутираме следните теми:

  • Защо CSR стратегията и практиките са критично важни в сегашния момент на глобална икономическа и социална нестабилност;
  • Какво е  CSR? Примери за устойчиви и неустойчиви практики
  • Какво означава да изградим CSR отвътре навън и защо е важно организационната култура и ценности да се отразяват в CSR стратегията на една компания;
  • Какви са ползите за бизнеса от успешно изградената и имплементирана CSR стратегия? Как да измерваме успеха и въздействието на CSR политиките ни?
  • Добри примери за успешен и устойчив CSR;
  • Основни грешки при изграждането и реализирането на CSR стратегия.

 

Гост-модератор на срещата е Десислава Рангелова


Деси работи с организации, които се стремят да изградят структуриран и стратегически подход към своята социална отговорност. Нейният изпитан в продължение на над 10 години процес, състоящ се от 7 стъпки, помага на компаниите да изградят своя собствена дефиниция, цели, път и измерители за успех. 

Деси има образователни степени по Политология и Бизнес администрация, а професионалният й път съчетава изграждането на CSR стратегии с бизнес развитие, бранд мениджмънт и одит на системи за управление.

Заедно с екипа на People Portal Деси помага на компаниите да обвържат процеса по създаване на CSR стратегия с ценностите, културата и бранда. Така CSR стратегията успява да намери своето място в самата идентичност на организациите и да се превърне в интегрална част от бизнеса. 

Регистрация и материали 

  •  Събитието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.
  • Каним всички участници в срещата предварително да се присъединят към Alive@Work групата в LinkedIn, където ще бъдат споделяни материали преди и след събитието. 
  • Събитието има лекционна и интерактивна част, включваща взаимодействие с групата. За целта ви молим да влезете в срещата с включени камери и нагласа да се запознаете с участниците.