2020-година за размисъл

2020 ни подари подаръка на осъзнатостта. Имаме избор.

 2020 беше наситена, плашеща, вземаща и даваща, но през цялото време теглеща ни да преосмислим собственото си съществуване и важните за нас неща като индивиди. 

Тази година ни разтърси и пробуди и за колективното, за системите, които изграждаме заедно: семейна,  организационна, образователна, социална, здравна, културна, законодателна....и за нуждата активно, осъзнато и отговорно да започнем да участваме в тяхната промяна.

Каним ви да погледнете назад към 2020 и да приемете този подарък, да прецените как можете да го използвате и да пристъпите в Новата Година уверени, смели и готови за промяна, отвътре навън. Промяна, в чийто център стоите вие и най-ценните за вас неща. 

За всички участници в Alive@Work подготвихме подарък: “Въпроси за саморефлексия и изграждане на визия за следващата година.

Процесът, през който ви каним да преминете, за да направите своята лична ретроспекция, отнема между 30 и 60 минути. Препоръчваме ви да го реализирате, когато имате възможност да останете сами, в тишина. Вземете лист и молив и записвайте важните за вас неща- тези, на които искате да отделите специално внимание, тези, които крият най-сериозните за вас уроци. 


Погледнете назад към 2020. Помислете за ключовите събития във вашия живот и работа през тази година. Къде бяхте? Какво правихте? Как се чувствахте? Какво преживяхте?

От мястото, на което сте в момента, от начина по който се чувствате сега, кои са основните моменти за вас през 2020?

 • Къде и върху какво беше основно фокусирано вниманието ви?
 • Кога се чувствахте най-изгубени и какво ви помогна да намерите отново път към себе си?
 • С кого се свързахте, от  кого се раздалечихте?
 • Кои са най-важните разговори, които проведохте? В кои разговори избрахте да не участвате?
 • Кой или какво беше вдъхновение за вас?
 • Кой ви подкрепяше?
 • Кого и как подкрепихте вие?

 • На какво казахте ДА?
 • На какво казахте НЕ?
 • Кого пренебрегнахте?
 • Кои са начините, по които пренебрегнахте себе си?
 • Кога плакахте?
 • Какво беше нивото ви на енергия през годината? От какво се влияеше то?
 • Какво изгубихте през 2020?
 • Какво спечелихте през 2020?

 • За какво останахте слепи?
 • Как тази година ви промени или оказа влияние върху светогледа ви?
 • Кои бяха ценностите, които ви ръководеха и служеха като компас през тази година?
 • На какво ви научи този вирус?
 • Какво започнахте тази година, което искате да пренесете в следващата?

Сега ви каним да си представите, че днес е 31.12.2021. 

Вие стоите удобно разположени, на приятно и уютно за вас мястото и поглеждате назад към 2021. От тази гледна точката помислете: Какво е нужно да се случи през 2021, за да бъде тази година успешна и удовлетворяваща за вас?

 • Кои са нещата, от които бихте правили повече?
 • Кои са нещата, от които бихте правили по-малко?
 • Кои са нещата, които правите сега, но не бихте правили следващата година?
 • Какво бихте искали да промените за себе си, за да бъде годината удовлетворяваща за вас?
 • От какво е важно да се откажете?
 • Какво е важно да запазите?
 • Как искате да се чувствате през тази година? Кои са трите основни чувства, които бихте искали да изпитвате през тази година?

 •  За какво ще бъдете благодарни в края на 2021? 
 • С кого/за какво бихте работили?
 • С кого/за какво не бихте работили?
 • За кого/какво бихте отделили повече време?
 • С кого бихте изградили по-пълноценни взаимоотношения?
 • Кои са трите най-важни неща, в които бихте искали да инвестирате времето и енергията си, така че 2021 да бъде успешна и удовлетворяваща за вас година?
 • Около кои ваши ценности бихте изградили живота и работата си през 2021?

Ние можем да бъдем дизайнери на собствения си живот и работа и да ги изградим така, че да ни носят радост, смисъл и вътрешна удовлетвореност.  
Успех!

Твои,
Мария и Анджи