Неврографика в работна среда

Научнообоснован творчески метод за изследване, осъзнаване и преобразуване на отношението ни към лични или професионални въпроси, както и към света около нас.

“Среща със себе си”- за жените от вашата организация

“Среща със себе си”- за жените от вашата организация

2020 е мащабен проект по адаптивност и устойчивост.

Всеки от нас влезе в роли и обувки, в които не е бил досега. За компаниите и служителите приоритетен стана въпроса как да комбинират работата и живота по един по-различен и резониращ на средата ни начин. Стресът, на който всички бяхме подложени има много и различни измерения. 

Голямата ни цел е да подкрепим жените, които преживяха няколко наситени с емоции месеци. Те всеотдайно редуваха онлайн срещи, с приготвяне на храна за семейството, обгрижваха едновременно и клиентите, и децата си и пишеха имейли до късно през нощта. Как сега те могат да видят смисъл в случващото се? Сега е моментът да въздъхнат и да погледнат за малко навътре.

Каним ви да подарите на жените във вашата организация една “Среща със себе си” чрез метода на Неврографиката. 

Стойностните фирмени придобивки отразяват нуждите на хората в организацията

Неврографиката е преживяване, чрез което се постига намаляване на напрежението, преодоляване на несигурността, намиране на конкретни решения, приоритизиране на възможности, активиране на нови или налични ресурси.

Участниците от вашата организация ще могат да изследват отговорите на следните въпроси:

  • На кои от своите роли успявате да се посветите напоследък? 
  • Намирате ли време да ги изследвате и преживявате? 
  • Успявате ли да им се наслаждавате без натрапчивото усещане, че пропускате нещо неотложно? 
  • Често ли се появява чувството, че участвате в спектакъл, в който играете безброй различни персонажи в един същ момент?

За метода:

Неврографиката е творчески метод, базиран на невропластичността и психологията. Чрез него изследваме, осъзнаваме и преобразуваме отношението си към лични и професионални въпроси, както и към света около нас. 

Методът активира мозъка да използва продуктивно съществуващите невронни връзки и стимулира създаването на нови, като прилага азбуката на визуалния език и геометрични модели, които всеки от нас възприема осъзнато или не. Процесът преминава през специални графични алгоритми, които позволяват структурирано наблюдение върху темата, която сме поставили, целите, към които се стремим и преобразуване на ограниченията, за да ги постигнем.

Резултатите могат да се проявят в широк диапазон – намаляване на напрежение, преодоляване на несигурност, намиране на конкретни решения, приоритизиране на възможности, активиране на нови или налични ресурси. 
Неврографика “Среща със себе си”

Опция 1- без включени материали

Опция 2- с включени материали - блок за рисуване, маркер, цветни моливи, доставка до адрес на компанията или участника

Групата се сформира само от жени, които са част от вашата организация. За записване на повече от една група, свържете с нас за специална цена.
Можете да ни пишете на enter@peopleportal.eu или да се свържете директно на телефон +359 894 774 998.

Вашият фасилитатор:

Дарина Барбова

Дарина Барбова е сертифициран специалист по Неврографика, с повече от 15 години опит в държавния и частния сектор в областта на обученията, публичните комуникации и вътрешно-организационното общуване, автор на проекта Incenter, съзидател.


Как се случва:

  •  Това е онлайн базирана програма - групата преценява в кой времеви интервал да се осъществи сесията. В работно или извън работно време.
  • Заниманията са групови, което допринася допълнително и за изграждането на един нов вид свързаност и споделеност между участниците. Всеки от участниците получава индивидуална писмена обратна връзка след сесията.
  •  Методът не изисква от участниците предварителна подготовка или специфични умения.
  • Продължителност: 2.5 часа
  • Големина на всяка група: 10-12 души. Групата се сформира от хора, работещи заедно в една организация.
  • Пишете ни на enter@peopleportal.eu, ако желаете да запишете група от вашата организация.

Темата: Съзидателен баланс между житейските роли

По време на сесията всички работим върху „невролотос“ – един от най-женствените неврографични алгоритми, като постепенно ще изследваме темата от нейните семена, през растежа до пълното отваряне на цветовете и ефекта, който те създават. 

В много източни култури лотосът е считан за свещено растение и е свързван с най-яркото проявление на чистота, плодородие, красота, творческо начало, съвършенство, хармония и любов. С отварянето си сутрин и затварянето си вечер, лотосът олицетворява възраждането на Слънцето, обновяването на жизнените сили и младостта.

Неврографика “Среща със себе си”

Цена за сесия (до 12 души), без включени материали650 лв. без ДДС

Цена за сесия (до 12 души), с включени материали - блок за рисуване, маркер, цветни моливи, доставка до адрес на компанията или участника: 900 лв. без ДДС